Lösningar och ansvar för att efterleva Dataskyddsförordningen (GDPR)

"Episerver prioriterar efterlevnad av Dataskyddsförordningen (GDPR) både när det gäller mjukvaruutveckling och hanterade tjänster. Vi har en lång historia av att ligga i täten i starkt reglerade industrier och länder, vilket innebär att våra lösningar skapas med efterlevnad inbyggd från grunden.

Kunder som använder Episerver Digital Experience Cloud har en unik utgångspunkt för att snabbare uppnå full efterlevnad. Genom att använda Episervers fullständigt hanterade molntjänst flyttas mycket av ansvaret för att anpassa strängare standarder för hantering av kunddata från företag till leverantör."

Peter Yeung, 
VP, Chefsjurist & 
Globalt dataskyddsombud

 

Vilka är GDPR-kraven?

GDPR kommer att träda i kraft den 25 maj 2018 och ersätter nuvarande dataskyddslag i den största översynen av lagstiftning för dataskydd på mer än 25 år. Lagen inför nya krav på hur organisationer, både inom EU och utomlands, behandlar personuppgifter.

Företag som samlar in uppgifter om medborgare i EU-länder måste följa nya strikta regler om skydd av kunddata. GDPR definierar krav och rättigheter som ges till EU-medborgare i ett dokument som innehåller 99 artiklar. Företag som samlar in och lagrar kunddata från medborgare i EU måste ta itu med alla artiklar för att uppnå överensstämmelse, men vissa av dem kommer att påverka företagen mer än andra.

GDPR för marknadsförare

Att vara rädd för hur GDPR kommer att förändra allt "eller göra saker för svåra" är att slösa tid och energi på något som är oundvikligt. Istället bör du välja att se GDPR som en möjlighet eftersom det jämnar ut spelplanen för alla. Fördelarna kommer att vara bättre interaktioner, med rätt meddelande till rätt personer vid rätt tidpunkt. Målet att förbättra och förenkla dataskydd för EU-data, medborgare, invånare och företag är självklart bra, men vad innebär det för marknadsförare och vad kan du göra för att anpassa dig?

GDPR för Episervers kunder

Vad är ditt GDPR-ansvar som kund hos Episerver? I vår enkla tabell kan du lära dig vad du behöver göra som personuppgiftsansvarig och vad Episerver gör som personuppgiftsbiträde. Det finns också en guide som du kan ladda ner som förklarar konsekvenserna av och möjligheterna med GDPR-efterlevnad.

Läs mer

Episervers GDPR-lösningar

Hur kan Episervers produkter hjälpa dig med GDPR-efterlevnad? På denna sida hittar du ett white paper som förklarar hur våra lösningar kan göra det möjligt för dig att bli GDPR-kompatibel på ett enkelt och effektivt sätt. Du kan också se ett on-demand webinar som går igenom de steg som du behöver ta.

Läs mer