Utökade driftstjänster

Digitala upplevelser sover aldrig

Vi har kombinerat 20 år av erfarenhet inom mjukvara med braschens best practices för driftstjänster, och adderat dedikerade team världen över bestående av driftsexpeter. Resultatet är en digital närvaro som alltid är tillgänglig och säker. 

Episerver Managed Services, vårt utökade driftstjänsterbjudande, är den enda enterprisetjänsten som är speciellt utformad för våra kunder. Vi möjliggör flexibilitet, skalbarhet, hög tillgänglighet och säkerhet med vår 24x7x365 drifts-och supportavdelning på applikations och webbplatsnivå. 

En sluten cirkel

För Episerver är leveransen av innehåll på en webbplats riktmärket för tillgänglighet, inte infrastruktur. Många kunder står inför utmaningen med komplex infrastruktur eller mjukvaruinställningar med olika leverantörer inblandade. Vårt Managed Services team sluter cirkeln mellan drift och leveransen av webbupplevelser vilket låter dig som användare fokusera på innehåll, produkter och marknadsföring - istället för ren webbverksamhet. 

Tjänster som ingår för att planera och underhålla din digitala upplevelse: 

  • Applikationsförvaltning och kapacitetsplanering 
  • Deploymentförvaltning

Hastighet och skalbarhet

Forskning visar att hastigheten av en webbplats eller e-handel är a och o för kundupplevelsen. Det är något som direkt påverkar besökarens engagemang och eventuella konverteringar på webbplatsen. Lägg till förändringar i trafiken - säsongsbaserade toppar, förändringar över tid och plötsliga hopp i trafiken så inser du att webbplatsen hastighet inte är ett enkelt ämne. Förens nu. 

Tjänster som ingår för att försäkra hög hastighet och tillgänglighet: 

  • Optimerad innehållsleverans som inkluderar CDN och caching best practices
  • Proaktiv monitorering med månatlig rapportering av webbplatsprestanda 

Monitorering och incidenthantering för kritiska operationer

Vi vet att din digitala närvaro alltid måste vara tillgänglig, oavsett trafiktoppar. Därför monitorerar vi alla tjänster - inte bara på servernivå, utan på själva leveransnivån av webbplatsen. Detta för att kunna upptäcka prestanda eller tillgänglighetsproblem och då aktivt kunna ta action på dessa innan de förvandlas till problem.  

Tjänster som ingår för att upptäcka och korrigera problem innan de påverkar laddningen av webbplatsen:  

  • 24x7x365 incident och problemhantering
  • 24x7x365 Episerver Cloud stöd efter ITIL processer
  • Full-stack service level management

Ta reda på hur vi kan öka värdet av din digitala närvaro genom förbättrad tillgänglighet, prestanda och säkerhet. Kontakta oss idag!