Teknisk utbildare Roger Cevung

”Deltagarna är de verkliga cheferna. Jag finns bara där för dem.”

Träffa våra experter:

Roger Cevung, Teknisk utbildare

  • Expertisområde: webbutveckling för e-handel
  • Bakgrund: 14 års erfarenhet av att utbilda utvecklare, inklusive sex år på Episerver
  • Plats: Stockholm

 

Vad gör du på Episerver?

Precis som min titel säger är jag teknisk utbildare, mestadels inom den Commerce-relaterade delen av våra utbildningar, men jag har även börjat hålla i CMS-kurser för utvecklare. Jag arbetar även med certifiering av utvecklare i Commerce — allt som rör e-handelsutveckling är mitt område.

Vilka går dina Commerce-kurser?

Det är allt från nybörjare på e-handel till avancerade utvecklare och arkitekter, jag har träffat dem alla. E-handel är något som till och med skickliga utvecklare behöver lära sig mer om, det är mer utmanande än CMS. 

Vilka är de största utmaningarna som utvecklarna står inför med utveckling av en e-handelslösning?

Med Commerce kan du göra samma saker på flera olika sätt, och det gör att du måste fatta en mängd beslut. Med våra kurser försöker vi begränsa processen så att människor kan hitta en tydlig inriktning från första början.

Varför är det en bra idé att gå en kurs som Episerver anordnar?

Utbildning gör att du snabbt kommer igång med ditt projekt, och det gör att du kan koda och bygga din e-handelswebbplats snabbare. Om du inte har några förkunskaper om e-handelsutveckling måste någon också förklara de olika begreppen för dig, eftersom inlärningskurvan annars är ganska brant.

Finns det några andra bra resurser utöver utbildning som du kan rekommendera där man kan lära sig mer om Episerver?

Den bästa resursen är Episerver World och den officiella dokumentationen. Det finns även ett antal inofficiella webbplatser och bloggar som vi rekommenderar på våra kurser.

Vad är den bästa delen av ditt jobb?

Jag tycker om interaktionen med människor och de många diskussionerna med partners och kunder under kursens gång. Det är inte så att jag står där som en predikant och berättar hur saker ska göras. Jag försöker uppmuntra till diskussioner och kunskapsdelning på mina kurser. Deltagarna är de verkliga cheferna. Jag finns bara där för dem.

Vad gör du helst på fritiden?

Just nu spelar jag gitarr på hobbynivå — jag har inte spelat på ett par decennier, men började igen för några år sedan. Jag gillar att åka slalom och jag bygger även lite på vårt hus. Jag håller på och bygger en övervåning.