Redaktörer & administratörer

Bli en effektivare redaktör, marknadsförare eller administratör genom att utbilda dig i Episerverplattformens möjligheter.

Utbildningsväg för användare

Utvecklare

Lär dig utveckla med Episerver från grunden eller specialicera dig och bevisa din kompetens med en certifiering.

Utbildningsväg för utvecklare

Certifiering för utvecklare

Bevisa din kunskap som Episerver-utvecklare genom en certifiering. Det visar att du har den kunskap som vi anser vara nödvändig för att i alla lägen välja den bästa lösningen för alla inblandade när du utvecklar med Episerver.

Bli en Episerver Certified Developer, ECD

Möt våra experter

Jag anpassar alltid kursinnehållet efter deltagarnas önskemål och behov.

Roger Cevung, Technical Trainer, Education Services